Wij repeteren op de woensdagavonden van 19.45 tot 21.45 uur in Buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1a, Eindhoven.

 

Kom gerust een keer luisteren en kijken of ons koor iets voor je is. We ontvangen je graag!

 

Contactadres:

Heidi van Deventer, 040-2413143

secretariaatfma@gmail.com

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Heidi van Deventer, voorzitter en secretaris;
  • Henk van de Weetering, penningmeester;
  • Ietje Gall, lid;
  • Cecile Verdeyen, lid.

In verband met de privacy van de persoonsgegevens worden er geen gegevens van leden op de website vermeld. Ook hebben we de volgende documenten daarvoor opgesteld:

 

Verwerkingsregister gegevens leden Gemengd koor Fra Mille Amanti 2018

Verzameld worden de volgende gegevens van de leden:

  • naam;
  • adres;
  • telefoonnummer
  • e-mailadres;
  • zangstem;

Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, maar uitsluitend gebruikt voor de berichtgeving aan de leden zelf en het voldoen aan de vragen die t.b.v. een subsidieaanvraag bij de gemeente Eindhoven en door de overkoepelende organisaties EKF en KBZON worden gesteld.

De gegevens worden bewaard op de computer van de secretaris, die beveiligd is met firewall en antivirussoftware. Er is voor de back-up een kopie op een USB-stick, die ook door de secretaris beheerd wordt.

De vaste leden krijgen eens per jaar een afschrift van de gegevens en geven individueel toestemming voor het documenteren van hun gegevens.

Bij groepsmails wordt steeds gebruik gemaakt van de BCC-functie, zodat e-mailadressen niet onnodig verspreid raken.

Er is geen aparte functionaris voor de privacy aangesteld, aangezien er geen gevoelige persoonlijke gegevens worden gedocumenteerd.

 

Toestemmingsverklaring voor gebruik persoonsgegevens door gemengd koor Fra Mille Amanti